อบต.ปางสวรรค์ ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 แล้ว
 
นายประสิทธิ์ จันทร์อ๋อย นายก อบต.เนินกว้าวรับรางวั
 
รางวัลชนะเลิศ ศูนย์เด็กเล็กดีเด่นระดับจังหวัด  
 

นายประสิทธิ์ จันทร์อ๋อย รับรางวัลชนะเลิศ จากการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เด็กเล็กดีเด่นระดับจังหวัด จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มี.ค. 2553 เวลา 16.14 น. โดย คุณ ธิดารัตน์ ภูครองนาค

ผู้เข้าชม 2918 ท่าน