หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายสุนทร รอดพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5

 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างลานกีฬาเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 4 บ้านปางงู ตำบลปางสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิม หมู่ที่ 8 บ้านปางชัย ตำบลปางสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างลานกีฬาเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งแฝก ตำบลปางสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสมบูรณ์สามัคคี (เดือนมีนาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2565 ]ซื้อถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2565 ]จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางชัย(มีนาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องในการตั้งศูนย์พักคอยและกักตัวชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2565 ]ซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2565 ]ซื้อถุงยังชีพ ให้แก่ผู้กักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2565 ]จ้างวางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านปากด่านพัฒนา ตำบลปางสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-241-1481