หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5

 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]ซื้อกระสอบทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งแฝก ตำบลปางสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก [ 28 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านเนินสมบูรณ์ ถึงสายหนองพวา บ้านเนินสมบูรณ์สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลปางสวรรค์ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,730 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,380 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.78 -009 สายวงแหวน หมู่ที่ 3 ข้างวัดปางสวรรค์ ตำบลปางสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค Covid - 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งแฝก ตำบลปางสวรรค์ [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (จัดเก็บ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-857-2388