หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายสุนทร รอดพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
.....................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5


 
 
    
 
สบู่นมแพะ
 
    
     
 
ทุนการศึกษา (21 ก.พ. 2566)    อ่าน 42  ตอบ 2  
ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (15 ก.พ. 2566)    อ่าน 46  ตอบ 2  
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (19 ต.ค. 2565)    อ่าน 125  ตอบ 3  
สอบถามว่าเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ได้รับเมื่อไหร่ (10 ส.ค. 2565)    อ่าน 159  ตอบ 1  
สอบถามเงินเบี้ยยังชีพจะออกทุกวันที่เท่าไรครับ (30 มิ.ย. 2565)    อ่าน 180  ตอบ 1  
เสียภาษีที่นาได้ถึงเมื่อไร (28 มิ.ย. 2565)    อ่าน 303  ตอบ 2  
สอบถามเรื่องการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปี 2565 (17 มี.ค. 2565)    อ่าน 271  ตอบ 1  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (17 มี.ค. 2565)    อ่าน 300  ตอบ 1  
เงินเด็กแรกเกิดออกวันไหนคะ (16 มี.ค. 2565)    อ่าน 218  ตอบ 1  
สอบถามเรื่อง เปิดเรียนศูนยืเด็กเล็กหน่อยครับ (29 เม.ย. 2564)    อ่าน 546  ตอบ 2  
ขอติดต่อกองคลัง (18 พ.ค. 2563)    อ่าน 759  ตอบ 1  
 
    
       
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 10 มี.ค. 2566 ]ซื้อถังดักไขมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด [ 28 ก.พ. 2566 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 28 ก.พ. 2566 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น น [ 28 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบ [ 14 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมารถแทร็คเตอร์ และคนงานทำแนวกันไฟป่าชุมชน หม [ 10 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมารถแทร็คเตอร์ และคนงานทำแนวกันไฟป่าชุมชน หม [ 10 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมารถแทร็คเตอร์ และคนงานทำแนวกันไฟป่าชุมชน หม [ 10 ก.พ. 2566 ]จ้างจ้างเหมารถแทร็คเตอร์ และคนงานทำแนวกันไฟป่าชุมช [ 10 ก.พ. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 [ 10 ก.พ. 2566 ]จ้างจัดทำป้ายโครงการร่วมใจป้องกันไฟป่าในเขตป่าชุมช [ 10 ก.พ. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กพ 24 [ 9 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2566 ]จ้างบริการติดตั้งโทรศัพท์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบ [ 9 ก.พ. 2566 ]ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบ [ 30 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบ [ 27 ม.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้นถังตั้ง ตำบลปางส [ 26 ม.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8 บ้าน [ 25 ม.ค. 2566 ]

 
    
 
 
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถน [ 10 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 18 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้ [ 14 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 36 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังง [ 30 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 49 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างติดตั้งระ [ 30 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 68 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังง [ 27 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 49 
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 18 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 55 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้ [ 22 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 69 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอน [ 2 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 85 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่ [ 8 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 75 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้ [ 27 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 66 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่ [ 26 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 78 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ [ 23 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 72 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร [ 15 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 84 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง [ 23 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 254 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป [ 21 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 54 
อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์
 
 
 
อบต.ตากฟ้า ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.บางประมุง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เช่ารถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบางป [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านไร่ กิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติด [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.เจริญผล ประกาศ กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 37 
อบต.กลางแดด [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านไร่ ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.พนมเศษ ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีต บริเว [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยร่วม ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้ง 7/2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยร่วม ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้ง 6/2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเ [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
 
สรุปประเด็นการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1070 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 13 มี.ค. 2566 ]
หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการบูรณะ ปรับปรุง อาคารราชพัสดุในที่ราชพัสดุ กม. มท 0804.6/ว1080  [ 13 มี.ค. 2566 ]
การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1076  [ 13 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1075  [ 13 มี.ค. 2566 ]
แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 6 - 10 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1069 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 13 มี.ค. 2566 ]
รายงานผลการตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว1062 บัญชีแนบ เอกสารแนบ  [ 13 มี.ค. 2566 ]
โครงการอบรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว1051 สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 10 มี.ค. 2566 ]
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 สน.บถ. มท 0809.2/ว36  [ 10 มี.ค. 2566 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2/2565 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1059 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 10 มี.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว1050 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  [ 10 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว 1052 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 10 มี.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความคิดเห็นการดำเนินงาน/การเข้าร่วมกิจกรรม ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน กศ. มท 0816.3/ว961 บัญชีรายชื่อแนบท้าย  [ 9 มี.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1048  [ 9 มี.ค. 2566 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) และรายเดือน (มฝ.2) กสว. มท 0820.2/ว1039  [ 9 มี.ค. 2566 ]
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว988  [ 9 มี.ค. 2566 ]
แนวทางการพิจารณาความเป็นเจ้าพนักงานของรัฐของ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว6 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 9 มี.ค. 2566 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1047 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 9 มี.ค. 2566 ]
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสธ. มท 0819.2/ว1027  [ 9 มี.ค. 2566 ]
การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE) ในเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th ด่วนที่สุด กต. มท 0818.3/ว1030  [ 8 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1013 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 8 มี.ค. 2566 ] 
 
    
 
ที่ นว 0023.5/36 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
ที่ื นว 0023.6/ว11 ลดเวลาในการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลประจำเดือน  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว9 การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 1  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว10 สรุปอุทาหรณ์เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย ไตรมาสที่ 4  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
นว 0023.5/ว8 แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและร  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 78 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว1955 ขอให้จัดทำรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของท  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.4/ว 6 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๕  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
นว 0023.6/ว5 รายงานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ [ แนบ1 ]  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 4 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้น้ำบาดาลของจังหวัดนครสวรรค์  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
 
    
 
   
   
   
   
 
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการ ของ อบต.ปางสวรรค์ มากน้อยเพียงใด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
 
 


เริ่มนับ วันที่ 9 ต.ค. 2552
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-241-1481