หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5
 
 
 
 


นายสุรชัย บุญเกิด
กำนันตำบลปางสวรรค์
 
 


นายเฉลิม โสรส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1


นายสุนทร เหมือนการ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2


นายทุน โพนคร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3


นายวิลัย สิทธิสาริกรรม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4


นายทองภู บุญตะนัย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6


น.ส.ศศิธร มิ่งสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7


นางเยาวเรศ รอดพุ่ม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8


อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9


อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-857-2388