หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5
 
 
 
 


นายชูศักดิ์ สิงทะพินธ์
ประธานสภา อบต.ปางสวรรค์
 


นายศิโรฒม์ ทาเอื้อ
รองประธานสภา อบต.ปางสวรรค์


นายสมศักดิ์ วงศ์สุวรรณ์
เลขานุการสภา อบต.ปางสวรรค์
 
 


นายบุญเรือน สุดเจริญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1


นายทัศน์ ชูโตศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1


นายสมบัติ อินตะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2


นายวัลลา น้อยบัณฑิตย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3


นายอาคม แตงทรัพย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3


นายศิริชัย รักงาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4


ว่าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4


นายอนุชา แก้วกัณหา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายประมวล เจริญธัญญกรรม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5


นายสมศักดิ์ วงศ์สุวรรณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6


นายจำลอง ศาลางาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6


ว่าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-857-2388