หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5
 
 
 
 


นายวิชาญ เงินเสษ
บ้านทุ่งไอ้โต่น หมู่ที่ 1
 


นายชูศักดิ์ สิงทะพินธ์
บ้านถังตั้ง หมู่ที่ 2


นายอาคม แตงทรัพย์
บ้านปางสวรรค์ หมู่ที่ 3
 
 


นายศิริชัย รักงาม
บ้านปางงู หมู่ที่ 4


นายอนุชา แก้วกัณหา
บ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ 5


นายศักดิ์ สมภักดี
บ้านเนินสมบูรณ์สามัคคี หมู่ 6


นายเทอดศักดิ์ จั่นเจริญ
บ้านปากด่าน หมู่ที่ 7


นายพัน ปัญญาสม
บ้านปางชัย หมู่ที่ 8


นางจันทร์ หมั่นเขตกิจ
บ้านชุมม่วงเหนือ หมู่ 9


นายทองใส ทองดี
บ้านเขานางฟ้า หมู่ที่ 10


นายสมหมาย ลับแล
บ้านคลองบ่วงพัฒนา หมู่ 11
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-857-2388