หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
  อบต.ปางสวรรค์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2565 แล้ว
 
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) หรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่่น  
 

อบต.ปางสวรรค์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) หรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่่น จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
   1. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
   2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)
   3. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
   4. นายช่างเขียนแบบ (ปง./ชง.)

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ส.ค. 2562 เวลา 15.25 น. โดย คุณ อารีย์ ชูเฉลิม

ผู้เข้าชม 75 ท่าน