หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5อบต.ปางสวรรค์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2565 แล้ว
 

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  
 

อบต.ปางสวรรค์ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในวันที่ 7 กันยายน 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ทุ่งหินเทิน หมู่ 5 ตำบลปางสวรรค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 14.38 น. โดย คุณ อารีย์ ชูเฉลิม

ผู้เข้าชม 65 ท่าน

 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-857-2388