หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
  อบต.ปางสวรรค์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2565 แล้ว
 
 
การประเมินประสิทธิภาพของ อปท.( LPA) ประจำปี 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 09.50 น. โดย คุณ อารีย์ ชูเฉลิม

ผู้เข้าชม 12 ท่าน