หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5 

 
ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ปางสวรรค์ เวลา 08.30 น.สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ นำโดย นายธนกฤต ทองสุขดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ปางสวรรค์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลามัยที่แข็งแรงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากร โดยกำหนดมีกิจกรรมจัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ณ ลานกีฬาเพื่อสุขภาพอบต.ปางสวรรค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ม.ค. 2564 เวลา 11.37 น. โดย คุณ วรรณวิษา ประเสริฐดี

ผู้เข้าชม 95 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-857-2388