หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5 

 
พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01)  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (ส.ป.ก.4-01) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์และหน่วยงานราชการ จัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินประเภทที่อยู้อาศัย (ส.ป.ก.4-01) เพื่อเสริมสร้างจิตสำนัก รักและหวงแหนผืนดินที่ได้รับ รักษาที่ดินสืบต่อไปชั่วลูกหลาน อีกทั้งตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน มีเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 143 ราย 149 แปลง เนื้อที่ประมาณ 103 ไร่ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 13.39 น. โดย คุณ วรรณวิษา ประเสริฐดี

ผู้เข้าชม 127 ท่าน

 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-857-2388