หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5 

 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment: LPA) ประจำปี 2564  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ รับการตรวจประเมิน LPA ในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เข้ารับการตรวจประเมินระสิทธิภาพขององค์กรปกกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 จากทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ โดยมีเกณ์การประเมินประสิทธิภาพฯ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่⏬⏬
🔰 ด้านบริหารจัดการ
🔰 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
🔰 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
🔰 ด้านการบริหารสาธารณะ
🔰 ด้านธรรมาภิบาล
เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงส่งเสริม ให้ อปท.ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ส.ค. 2564 เวลา 10.43 น. โดย คุณ วรรณวิษา ประเสริฐดี

ผู้เข้าชม 57 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-857-2388