หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
  อบต.ปางสวรรค์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2565 แล้ว
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์   15 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินประสิทธิภาพของ อปท.( LPA) ประจำปี 2562   13 ก.ย. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6 ก.ย. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ   22 ส.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่2 ประจำปี2562   16 ส.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี2562   16 ส.ค. 2562 30
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) หรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่่น   15 ส.ค. 2562 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562   31 ก.ค. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ   28 มิ.ย. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานที่ให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   28 มิ.ย. 2562 34
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17