หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5อบต.ปางสวรรค์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2565 แล้ว
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  30 ก.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  8 ก.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562  26 มิ.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  24 มิ.ย. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อการเตรียมความพร้อมเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  19 มิ.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  17 มิ.ย. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัรัปชั่น  17 มิ.ย. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องนโยบายการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์  16 มิ.ย. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขอส่งคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  11 มิ.ย. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT  10 มิ.ย. 2563 14
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-857-2388