หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5อบต.ปางสวรรค์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2565 แล้ว
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่องกฎบัตรการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  25 ก.พ. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2  18 ก.พ. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ม่ีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  18 ก.พ. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่องเรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ สมัยแรกของปี พ.ศ.2564  16 ก.พ. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  10 ก.พ. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร  10 ก.พ. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการจัดสวัสดิการสังคมแม่วัยรุ่นและครอบครัว ประจำปี 2564  3 ก.พ. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2564  2 ก.พ. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 1  1 ก.พ. 2564 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2564  1 ก.พ. 2564 25
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-857-2388