หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายสุนทร รอดพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
.....................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  1 ก.พ. 2566 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.ปางสวรรค์ เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด  20 ม.ค. 2566 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  18 ม.ค. 2566 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือนธันวาคม 2565  5 ม.ค. 2566 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 39-41/2565   14 ธ.ค. 2565 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 42/2565 แลครั้งที่ 43/2565  14 ธ.ค. 2565 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมเดือนพฤศจิกายน 2565)  2 ธ.ค. 2565 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2565  2 ธ.ค. 2565 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  15 พ.ย. 2565 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  15 พ.ย. 2565 61
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 34
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-241-1481