หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2564 ครั้งที่ 2  17 ก.ย. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง)  7 ก.ย. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2564   3 ก.ย. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564  19 ส.ค. 2564 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   บันทึกกรอบแนวทางร่วมมือเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547ระหว่างสถานีตำรวจภูธรชุมตาบง กับ องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์  19 ส.ค. 2564 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสันพันธ์รับโอน(ย้าย)หรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  10 ส.ค. 2564 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่3)  5 ส.ค. 2564 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่รับเงินฝากธนคารธนชาต  4 ส.ค. 2564 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่อง การทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างถูกวิธี  3 ส.ค. 2564 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มาลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ของค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  3 ส.ค. 2564 58
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-857-2388