หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายสุนทร รอดพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
.....................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5 
 
 
 
หมวดข่าว : กองทุนหลักประกันสุขภาพ ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หลักประกันสุขภาพ   รายงานโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)   3 ต.ค. 2565 4
หลักประกันสุขภาพ   รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   3 ต.ค. 2565 7
หลักประกันสุขภาพ   รายงานโครงการเฝ้าระวังโควิด-19   3 ต.ค. 2565 2
หลักประกันสุขภาพ   รายงานผลการดำเนินโครงการรเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2565   3 ต.ค. 2565 20
หลักประกันสุขภาพ   รายงานผลการดำเนินงาน โครงการนวดฝ่าเท้าลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน ปีงบประมาณ 2565   3 ต.ค. 2565 19
หลักประกันสุขภาพ   รายงานผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านต้นแบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนหมู่ 7 บ้านปากด่าน ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2565   3 ต.ค. 2565 25
หลักประกันสุขภาพ   รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำทีมควบคุมป้องกันโรคติดต่อและสุขภาพประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2565   3 ต.ค. 2565 27
หลักประกันสุขภาพ   รายงานผลการดำเนินงาน โครงก่ารส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 0-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565   3 ต.ค. 2565 24
หลักประกันสุขภาพ   รายงานผลการดำเนินงาน โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ที่เกิดจากยุงลาย ปีงบประมาณ 2565   3 ต.ค. 2565 31
หลักประกันสุขภาพ   รายงานการดำเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   3 ต.ค. 2565 21
 
  (1)     2   
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-241-1481