หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5
อบต.ปางสวรรค์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2565 แล้ว
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองเบน   ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว เรื่อง แจ้งไฟตกไฟกระพริบ   28 ต.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   โครงการอิ่มบุญ อิ่มใจ เทศกาลกินเจ ประจำปี 2563   28 ต.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยร่วม   ประชาสัมพันธ์ การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   28 ต.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยร่วม   ประชาสัมพันธ์ การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   28 ต.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขากะลา   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 18 สายนานางสวน รังผึ้ง ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์   28 ต.ค. 2563 18
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 3803 เรื่อง ข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2563   28 ต.ค. 2563 4
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 3802 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   28 ต.ค. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.เนินขี้เหล็ก   ประมวลภาพงานบริหารงานบุคลากร คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563    28 ต.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขากะลา   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 15 สายหน้าวัดห้วยบง ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์   28 ต.ค. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินขี้เหล็ก   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มาติดต่อราชการ กรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ในการติดต่อราชการทุกครั้ง   28 ต.ค. 2563 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7,618
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-857-2388