หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายสุนทร รอดพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5 
 
 
 
หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.17/ว 2342 เรื่อง การลงนามประกาศเจตนารมณ์ (Statement of Commitment to Sustainable Thailand)   18 ส.ค. 2565 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมตาบง   เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขยค 31 นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565   18 ส.ค. 2565 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมตาบง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขยค 31 นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565   18 ส.ค. 2565 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมตาบง   เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดสถานที่ในการจัดงานรวมค่าติดตั้งรื้อถอน โครงการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง ประจำปีงบประมาณ 2565   18 ส.ค. 2565 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมตาบง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ในการจัดงานรวมค่าติดตั้งรื้อถอน โครงการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง ประจำปีงบประมาณ 2565   18 ส.ค. 2565 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมตาบง   เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการในการตกแต่งจัดสถานที่ฯ โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12สิงหาคม 2565   18 ส.ค. 2565 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมตาบง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในการตกแต่งจัดสถานที่ฯ โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12สิงหาคม 2565   18 ส.ค. 2565 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมตาบง   เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ท 82-5502 นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565   18 ส.ค. 2565 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมตาบง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ท 82-5502 นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565   18 ส.ค. 2565 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ประกาศผู้ชนะและข้อมูลในสัญญาจ้างก่อสร้างดาด คสล.ไหล่ทางถนน หมู่ที่ 2 บ้านวังทับเกวียน   18 ส.ค. 2565 3
 
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10      11      12      13     ....หน้าสุดท้าย >> 11,131
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-241-1481