หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ครั้งที่ 8/ 2563 วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ครั้งที่ 8 /2562 วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 11 มีนาคม 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลางสวรรค์ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ครี้งที่12/2562 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)