หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 (เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63) [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
รายงนผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน (เดือน ต.ค. 62- มี.ค.63) [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)