หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่องเรียกประชุมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 11 ธันวาคม 2562 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)     2