หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 [ 18 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศ ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่องเรียกประชุมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)     2