หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562ถึง กันยายน พ.ส.2563 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ [ 24 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
  (1)