หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายสุนทร รอดพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
.....................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5


 
  
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2566-2570) [ 16 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 23/2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่16/2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 43  
 
ประชาสัมพันธ์เรื่อง จริยธรรมของข้าราชการและส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย [ 6 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่13/2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่15/2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่12/2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่11/2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่9/2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
  (1)     2   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-241-1481