หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศเรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการของ อบต.ปางสวรรค์ พ.ศ. 2561-2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)