หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือปฏิบัติงานของ อบต.ปางสวรรค์ [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 25 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
แนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ [ 24 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
แนวทางการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 24 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)