หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ปางสวรรค์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายสุนทร รอดพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
.....................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5


 
         สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบลปาง สวรรค์ จะอาศัยอยู่ตามพื้นที่ การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนเอง ประชาชนในตำบลปางสวรรค์จะอยู่แบบพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ การพออยู่ พอกิน พอใช้ ไม่ ฟุ้งเฟ้อ นอกจากนี้ชาวปางสวรรค์ยังมีความสามัคคีช่วย เหลือเกื้อกูลกันอยู่เสมอจึงทำให้ตำบลปางสวรรค์อยู่กัน อย่างมีความสุข  
         ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลปาง สวรรค์ มีสภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาขนาดเล็กหลายลูก เรียงรายเป็นแนวยาวเหนือใต้ พื้นที่สองด้านแนวภูเขา จึงลาดเทในลักษณะเนินดินลอนลาดจนถึงพื้นที่ราบซึ่ง ส่วนใหญ่ค่อนมาทางทิศตะวันออก ทิศเหนือ ทิศใต้ ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบเหมาะแก่การเกษตรกรรม มีคลองโพธิ์และคลองช้างแทงไหลผ่านเกือบทุกหมู่ บ้านในเขตตำบลปางสวรรค์ทำให้มีแหล่งน้ำสมบูรณ์  
 
     
  ถนนลาดยางสายหลัก 4 สาย  
  ถนนลาดยางสายลานสัก – เขาชนกัน  
  ถนนลาดยางสายบ้านคลองเจริญ – บ้านเนินสมบูรณ์  
  ถนนลาดยางสายบ้านปางงู  
  ถนนลาดยางสายบ้านทุ่งแฝก  
 
  ถนนลูกรังสายหลัก 10 สาย ได้แก่  
  ถนนสายบ้านปางสวรรค์ – บ้านปากด่าน กว้าง 6 เมตร ยาวประมาณ 6 กิโลเมตร เส้นทางผ่านหมู่ที่ 4,6 และ 10  
  ถนนสายบ้านปากด่าน – บ้านปางชัย กว้าง 6 เมตร ยาวประมาณ 6 กิโลเมตร เส้นทางผ่านหมู่ที่ 7,8 และ 10  
  ถนนสายบ้านเนินสมบูรณ์ – บ้านเขานางฟ้า กว้าง 4 เมตร ยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตร เส้นทางผ่านหมู่ที่ 6  
    และ 10  
  ถนนสายบ้านปางงู – บ้านหนองไผ่งาม กว้าง 4 เมตร ยาวประมาณ 7 กิโลเมตร เส้นทางผ่านหมู่ที่ 4 และ 5  
  ถนนสายบ้านปางงู – บ้านคลองน้ำขุ่น กว้าง 6 เมตร ยาวประมาณ 8 กิโลเมตร เส้นทางผ่านหมู่ที่ 4,5 และ 9  
  ถนนสายบ้านปางสวรรค์ – บ้านทุ่งแฝก ตำบลปางสวรรค์ ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เส้นทางผ่านหมู่ที่ 3  
  ถนนสายบ้านปางสวรรค์ – บ้านทุ่งนาดี – บ้านสำนักน้อย กว้าง 6 เมตร ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร เส้นทางผ่าน  
    หมู่ที่ 3  
  ถนนสายบ้านปางสวรรค์ – บ้านน้อยโคกเจริญ กว้าง 6 เมตร ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร เส้นทางผ่านหมู่ที่ 3  
  ถนนสายบ้านปางสวรรค์ – บ้านกระดานสองแผ่น – บ้านหนองจิกทรายมูล กว้าง 6 เมตร ยาวประมาณ 7 กิโลเมตร  
  ถนนสายบ้านปางสวรรค์ – บ้านวังน้ำขาว กว้าง 6 เมตร ยาวประมาณ 6 กิโลเมตร เส้นทางผ่านหมู่ที่ 1  
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลปางสวรรค์  
    ชื่อลำน้ำ ไหลผ่านหมู่บ้าน  
  คลองโพธิ์ หมู่ที่ 8, 7, 6, 5, 9,11  
  คลองช้างแทง หมู่ที่ 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1  
  คลองน้ำขุ่น หมู่ที่ 7, 6, 5, 4, 3  
  คลองบ่วง หมู่ที่ 11, 7  
  คลองกลาง หมู่ที่ 4, 5  
  คลองวังน้ำแดง หมู่ที่ 1  
  คลองแขยง หมู่ที่ 2,1  
  คลองห้วยน้ำหอม หมู่ที่ 10  
  คลองช้างตาย หมู่ที่ 8  
  แหล่งน้ำสาธารณะในตำบลปางสวรรค์
    ฝาย  
  ฝายช้างแทงจำนวน1แห่ง  
  ฝายน้ำล้นหมู่ที่ 6จำนวน1แห่ง  
  ฝายห้วยน้ำหอมจำนวน1แห่ง  
  ฝายน้ำล้นหมู่ที่ 1จำนวน3แห่ง  
       
    บึง  
  บึงสาธารณะ หมู่ที่ 6จำนวน1 แห่ง  
  บึงสาธารณะ หมู่ที่ 7จำนวน1แห่ง  
  แหล่งน้ำสาธารณะในตำบลปางสวรรค์
    สระน้ำสาธารณะ  
  สระบ้านปางชัย หมู่ที่ 8จำนวน1แห่ง  
  สระเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ 6จำนวน1แห่ง  
  สระน้ำเล็ก หมู่ที่ 6จำนวน1แห่ง  
  สระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 4จำนวน1แห่ง  
  สระบ้านปางงู หมู่ที่ 4จำนวน1แห่ง  
  สระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2จำนวน1แห่ง  
  สระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3จำนวน2แห่ง  
  สระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5จำนวน2แห่ง  
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-241-1481