หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ปางสวรรค์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายสุนทร รอดพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
.....................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5


 
 
    คู่มือประชาชน
 
     

คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
  

คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมที่
  

คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารมาตรา 39 ทวิ
  

คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายมาตรา 39 ทวิ
  

คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน
  

คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
  

คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
  

คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
  

คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
  

คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออก ของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34
  

คู่มือสำหรับประชาชน การเคลื่อนย้ายอาคาร
  

คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาติก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
  

คู่มือสำหรับประชาชน การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
  

คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
  

คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
  

คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานบริการน้ำมัน
  

คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  

คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการ (1)
  

คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  

คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย
  

คู่มือสำหรับประชาชน การับชำระภาษีบำรุงท้องที่
  

คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณี ผู้จดทะเบียนเป็นบุคลธรรมดา
  

คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชย์ยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคลธรรมดา
  

คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
  

ภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้าง
  

ภาษีป้าย
  

คู่มือประชาชนกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  
  (1)  
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-241-1481