หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ปางสวรรค์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายสุนทร รอดพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
.....................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5


 
         สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบลปาง สวรรค์ จะอาศัยอยู่ตามพื้นที่การประกอบอาชีพเกษตร กรรมของตนเองประชาชนในตำบลปางสวรรค์จะอยู่ แบบพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ การพออยู่ พอกิน พอใช้ ไม่ ฟุ้งเฟ้อ นอกจากนี้ชาวปางสวรรค์ยังมีความสามัคคีช่วย เหลือเกื้อกูลกันอยู่เสมอจึงทำให้ตำบลปางสวรรค์อยู่กัน อย่างมีความสุข  
     ป้อมยามตำรวจ    จำนวน    1    แห่ง  
        ในเขตตำบลปางสวรรค์ มีสถานสังคมสงเคราะห์ คือ ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน ดำเนินการให้การสงเคราะห์คนชรา ผู้ด้อย โอกาส คน พิการในตำบล  
 
 
 

  โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 4 แห่ง
  โรงเรียนบ้านปางสวรรค์หมู่ที่ 2 (ขยายโอกาส)
  โรงเรียนบ้านปางงู หมู่ที่ 4
  โรงเรียนบ้านปางชัย หมู่ที่ 8
  โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ หมู่ที่ 10
    (ขยายโอกาส)
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
  ศูนย์ที่ 1 บ้านถังตั้ง หมู่ที่ 2
  ศูนย์ที่ 2 บ้านเนินสมบูรณ์สามัคคี หมู่ที่ 6
 
 
 
              สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน  1  แห่ง
              อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  100  %
    ประชาชนส่วนใหญ่ใช้สนามวัดและสนามโรงเรียนใกล้บ้าน
    ไว้ออกกำลังกาย กีฬาที่เล่นเป็นประเภท ฟุตบอล ตระกร้อ
 
 

  วัดปางสวรรค์ หมู่ที่ 3
  สำนักสงฆ์ผ่องศรีอุดม หมู่ที่ 4
  สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน หมู่ที่ 5
  สำนักสงฆ์เนินสมบูรณ์สามัคคี หมู่ที่ 6
  สำนักสงฆ์ปากด่าน หมู่ที่ 7
  สำนักสงฆ์ปางชัย หมู่ที่ 8
  สำนักสงฆ์ชุมม่วงเหนือ หมู่ที่ 9
  สำนักสงฆ์เขาหินกราวสามัคคี หมู่ที่ 6
  สำนักสงฆ์วัดเขา หมู่ที่ 11
 

  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)2 รุ่น 141 คน
  อาสาสมัครดับไฟป่า1 รุ่น 14 คน
  ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำตำบล (ชรต.)1 รุ่น 8 คน
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-241-1481