หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5
 
 
 
 


นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)


นางสาวธิดารัตน์ เบ้าเงิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัด
 


นางสาวอัจฉรา สกุลวา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวศิลาภรณ์ รักเกตุกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางอำพัน ฉิมปาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวสิริรัตน์ เทวัน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวอารีย์ ชูเฉลิม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางนงนุช จันเทศ
ครูชำนาญการ


นายราม พิลึก
ครู
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-857-2388