หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายสุนทร รอดพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
.....................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5
 
 
 
 


นางสาวธิดารัตน์ เบ้าเงิน
รองปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
รักษาราชการแทนปลัด อบต.ปางสวรรค์SAO Administration Officer
โทร : 0979997696


นางสาวธิดารัตน์ เบ้าเงิน
รองปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
SAO Administration Officer
โทร : 0979997696
 
สำนักปลัด
 


นางสาวอัจฉรา สกุลวา
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
General Administration Officer
โทร : 0878494266


นางสาวสิริรัตน์ เทวัน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Community Developer


นางสาวปริญดา มากดำ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Personnel Officer


-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา ปก/ชก
Education Technical Officer


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก
Plan and Policy Analyst


นางนงนุช จันเทศ
ครูชำนาญการ
Teacher


นายราม พิลึก
ครู
Teacher
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-241-1481