หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ปางสวรรค์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายสุนทร รอดพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
.....................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5


 


กิจกรรมส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสุขาเคลื่อนที่ ตามโครงการสุขใจผู้ให้ ประโยชน [ 13 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 29 


ประกาศเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Pol [ 9 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 30 


กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปางสวรรค์ [ 26 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 12 


กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก [ 24 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 21 


กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ [ 10 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 12 


กิจกรรม นิทรรศการการบริหารจัดการขยะ การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 9 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 13 


กิจกรรม โครงการ ร่วมใจป้องกันไฟป่าในเขตชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 4 


กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ [ 6 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 6 


23 ตุลาคม 2566 วันปิยะมหาราช [ 24 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 71 


กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 64 


จังหวัดสะอาด 3Rs-ประชารัฐ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข [ 12 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 66 


กิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางชัย [ 6 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 94 


กิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางงู [ 6 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 112 


กิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสมบูรณ์สามัคคี [ 6 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 148 


คลิปวิดีโอ กิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถังตั้ง [ 6 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 112 


โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) [ 29 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 53 


วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) [ 28 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 40 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันมหิดล ปี 2566 [ 22 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 46 


ประชาสัมพันธ์การอบรมความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ตำบลปางสวรรค์ [ 21 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 39 


ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเบาหวานในผู้สูงอายุ ประจำปี [ 13 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 39 
  
 
 
 
 
 
  การทอพรมเช็ดเท้า
 
  ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
    แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน
  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
 
  การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
 
  สถานีอนามัยบ้านปางงู
 
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
  ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
  สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถ
    พึ่งพาตนเองได้
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายและจัดให้มีสถานที่
    สำหรับออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง
  ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
  ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเมือง/ชุมชนน่าอยู่
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
  ส่งเสริมและพัฒนา องค์กรชุม/ชุมชน เพื่อการพัฒนา
  ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
 
 
  การทำเกษตรกรรมในตำบลปางสวรรค์
 
  พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อทำการเกษตรและขนส่งสินค้า ทางการเกษตร
  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร
  พัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่พืชผลทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป
  ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพ ของชุมชนให้เข้มแข็ง
    อย่างยั่งยืน
  สนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-241-1481