หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ปางสวรรค์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายสุนทร รอดพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
.....................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5


 
  
 
เริ่มนับ วันที่ 9 ต.ค. 2552
 
 
 
 
 
 
  ทุ่งหินเทิน ต.ปางสวรรค์
 
  พระธาตุศรีปางชัย ต.ปางสวรรค์
 
  ที่ทำการ อบต.ปางสวรรค์
 
  สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลปางสวรรค์
 
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทีดีของชุมชน / วางผังพื้นที่เกษตร
  ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 
 
  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมี ประสิทธิภาพ
  ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชา
    สังคมในการบริหารจัดการท้องถิ่น
  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลัก
    ธรรมาภิบาล
  เสริมสร้างความสามัคคีและความยุติธรรมในสังคม
 
 
 
  ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลปางสวรรค์
  ส่งเสริมวัฒนาธรรมท้องถิ่น
  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-241-1481