หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ปางสวรรค์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายสุนทร รอดพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
.....................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5


 
         สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบลปาง สวรรค์ จะอาศัยอยู่ตามพื้นที่การประกอบอาชีพเกษตร กรรมของตนเองประชาชนในตำบลปางสวรรค์จะอยู่ แบบพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ การพออยู่ พอกิน พอใช้ ไม่ ฟุ้งเฟ้อ นอกจากนี้ชาวปางสวรรค์ยังมีความสามัคคีช่วย เหลือเกื้อกูลกันอยู่เสมอจึงทำให้ตำบลปางสวรรค์อยู่กัน อย่างมีความสุข  
 
 
 
 
 
  ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปาง สวรรค์ การไฟฟ้าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิ ภาคซึ่งทำการจ่ายไฟฟ้า ให้แก่ประชาชนได้ใช้กันอย่างทั่วถึง ผู้มีไฟฟ้าใช้เฉลี่ยประมาณ 98%  
 
  โทรศัพท์สาธารณะจำนวน22แห่ง
  อินเตอร์เน็ตตำบลจำนวน1แห่ง
 
 
  หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไอ้โต่น ระบบประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง บ่อบาดาล - แห่ง
  หมู่ที่ 2 บ้านถังตั้ง ระบบประปาหมู่บ้าน 3 แห่ง บ่อบาดาล 6 แห่ง
  หมู่ที่ 3 บ้านปางสวรรค์ ระบบประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง บ่อบาดาล 5 แห่ง
  หมู่ที่ 4 บ้านปางง ระบบประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง บ่อบาดาล 8 แห่ง
  หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งแฝก ระบบประปาหมู่บ้าน - แห่ง บ่อบาดาล 8 แห่ง
  หมู่ที่ 6 บ้านเนินสมบูรณ์สามัคคี ระบบประปาหมู่บ้าน 2 แห่ง บ่อบาดาล 1 แห่ง
  หมู่ที่ 7 บ้านปากด่าน ระบบประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง บ่อบาดาล 7 แห่ง
  หมู่ที่ 8 บ้านปางชัย ระบบประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง บ่อบาดาล 2 แห่ง
  หมู่ที่ 9 บ้านชุมม่วงเหนือ ระบบประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง บ่อบาดาล 3 แห่ง
  หมู่ที่ 10 บ้านเขานางฟ้า ระบบประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง บ่อบาดาล - แห่ง
  หมู่ที่ 11 บ้านคลองบ่วงพัฒนา ระบบประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง บ่อบาดาล – แห่ง
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-241-1481