หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายสุนทร รอดพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5

 
 
 
 
สอบถามเงินเบี้ยยังชีพจะออกทุกวันที่เท่าไรครับ  10 1 30 มิ.ย. 2565
เสียภาษีที่นาได้ถึงเมื่อไร  117 2 28 มิ.ย. 2565
สอบถามเรื่องการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปี 2565   110 1 17 มี.ค. 2565
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  93 1 17 มี.ค. 2565
เงินเด็กแรกเกิดออกวันไหนคะ  87 1 16 มี.ค. 2565
สอบถามเรื่อง เปิดเรียนศูนยืเด็กเล็กหน่อยครับ  378 2 29 เม.ย. 2564
ขอติดต่อกองคลัง  584 1 18 พ.ค. 2563
  (1)  
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-241-1481