หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายสุนทร รอดพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
.....................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5

 
 
 
 
สร้างกระทู้
หัวข้อเรื่อง อ่าน ตอบ วันที่
levitra half life  0 0 29 พ.ค. 2566
ทุนการศึกษา  78 2 21 ก.พ. 2566
ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  87 2 15 ก.พ. 2566
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  153 3 19 ต.ค. 2565
สอบถามว่าเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ได้รับเมื่อไหร่  180 1 10 ส.ค. 2565
สอบถามเงินเบี้ยยังชีพจะออกทุกวันที่เท่าไรครับ  212 1 30 มิ.ย. 2565
เสียภาษีที่นาได้ถึงเมื่อไร  343 2 28 มิ.ย. 2565
สอบถามเรื่องการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปี 2565   307 1 17 มี.ค. 2565
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  330 1 17 มี.ค. 2565
เงินเด็กแรกเกิดออกวันไหนคะ  243 1 16 มี.ค. 2565
 
  (1)     2   
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-241-1481